pic-contact1_edited_edited.jpg

אודות רפואת מומחים

גריאטריה פסיכוגריאטריה

רפואת מומחים הנה קבוצת רופאים חברי ההסתדרות הרפואית בישראל, חברי האגוד הישראלי לרפואה גריאטרית. הרופאים מוכרים בעלי שם ומוניטין בתחומי הרפואה הפנימית, הגריאטריה והפסיכוגריאטריה


היתרונות היחסיים שלנו

1.  מכבדים הסכם מול הביטוחים המשלימים של כל קופות החולים-בכפוף לתנאי הביטוח של הקשיש בקופ"ח ולהסכם הרופא מול קופ"ח כללית, לאומית, מכבי, מאוחדת פרטי

2. שירות יחס אישי הבנה ורגישות מקצועית גבוה

3. זמינות תור עד ארבעה ימים ממועד ההזמנה 

4. החזר כספי בכפוף לתנאי הביטוח של הקשיש

5. שרות פרטי בתשלום - ליווי על ידי גורם מקצועי עד קבלת הזכויות הרפואיות מהמוסדות 

6. מחירי השרות הוגנים 

7.ניתן לבקר במרפאה במסלול השתתפות עצמית